All images are © Valpuri Kerttula 2018

WEBSITE-hallonbat12.jpg

2017 Hallonbåt 3-4 B1 Ruotsin oppikirja, Kustantaja: Sanomapro Oy